Üroloji

Hekim Yıllık Eğitim Planları 2018

ÜROLOJİ KLİNİĞİ

 

 

KLİNİK TARİHÇESİ :

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha önce bir hizmet hastanesi iken 2000 yılında eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmüş ve üroloji kliniği kurulmuştur. 2001 yılında klinik şefi olarak Prof.Dr. Ali İhsan TAŞÇI  ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetleri başlamıştır. Kliniğimizde 2001 yılından itibaren uzmanlık eğitimi verilmektedir. Akademik kadro  iki  başasistan mevcut olup,  sekiz  de uzman doktor bulunmaktadır. Haftada 3 gün sabahları uzman ve asistan seminerleri ve ayrıca bir gün de güncel makalelerden çeviri saati yapılmaktadır. Servis yatak sayımız 22 ‘ dır. Ayrıca, yine bu hastanedeki transplant ünitemize ait 8 yatağımız bulunmaktadır. Yatak doluluk oranımız yüzde 100’dür. 2013 yılı itibariyle Doç. Dr. Volkan TUĞCU klinik eğitim ve idari sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

 KLİNİK KADRO :

EĞİTİM - İDARİ SORUMLU

 • Doç. Dr. VOLKAN TUĞCU

BAŞASİSTAN

 • Doç.Dr.ABDÜLMÜTALİP  ŞİMŞEK
 • Op.Dr. SELÇUK ŞAHİN
 • Op.Dr. FEYZİ ARDA ATAR

UZMAN DOKTOR

 • Op.Dr. AHMET FAYSAL GÜLER
 • Op.Dr. SERDAR KARADAĞ
 • Op.Dr .EKREM GÜNER
 • Op.Dr. NECATİ GÜRBÜZ
 • Op.Dr. NADİR KALFAZADE
 • Op.Dr. İSMAİL EVREN
 • Op.Dr. MUSTAFA GÜRKAN YENİCE
 • Op.Dr. AHMET HACIİSLAMOĞLU

ASİSTAN DOKTOR

 • As.Dr. TANER KARGI
 • As.Dr. ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN
 • As.Dr. İSMAİL YİĞİTBAŞI
 • As.Dr. KAMİL GÖKHAN ŞEKER
 • As.Dr. MİTHAT EKŞİ
 • As.Dr. EMRE ŞAM
 • As.Dr. YUNUS ÇOLAKOĞLU

 

HİZMETLERİMİZ :

Kliniğimiz 22 yataklı olup, 5 üroloji polikliniği (Merkez poliklinikte dört oda, Bahçelievler semt polikliniğinde bir  poliklinik  ile hizmet verilmektedir.Üroloji yandal polikliniklerimiz ( Taş , Androloji, Kontinans, Üro-onkoloji ve Çocuk üroloji ) hizmet vermektedir. Ultrasonografi ve TRUS Biyopsi, Taş Kırma (ESWL), Ürodinami, Üroflowmetri, Androloji Lab. ve Sistoskopi üniteleri ile hastalarımıza modern güncel ürolojik tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Robotik Cerrahi , Prostat ve Mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (PCNL, URS, RIRS), ürolojik kanser ameliyatları, laparoskopik ameliyatlar,  idrar kaçırma ameliyatları, infertilite ve androloji ameliyatları kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizde  böbrek nakli operasyonları başarıyla  yapılmaktadır.

Hafta içi her gün 07.30-08.30 arasında servis viziti yapılmaktadır. Her hafta çarşamba günleri 08.30-09.30 arasında zorlu olguların tartışıldığı konsey toplantısı yapılmaktadır. Her hafta cuma günleri 16.30-17.30 arasında eğitim toplantısı yapılmaktadır. İhtisas süresince her asistan 3 ay Genel Cerrahi, 2 ay Nefroloji ve 1 ay Çocuk Cerrahisi rotasyonu yapmaktadır. 

 

KLİNİK EĞİTİM VE İDARİ SORUMLUSU

Doç. Dr. VOLKAN TUĞCU

Özgeçmiş  :

05 Nisan 1971 yılında Sakarya’nın Pamukova ilçesinde doğdu.

1991-1997 yılları arasında Bursa Uludağ Tıp Fakültesinde eğitim aldı.

1998-1999 yılları arasında Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde üroloji asistanı olarak görev yaptı.

1999-2003 yılları arasında Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üroloji asistanı olarak görev yapmıştır.

2004-∞ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmakta.

2010'da Doçent Doktor ünvanını almıştır.

2013'de Klinik İdari Sorumlusu oldu.

2014'de Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu oldu.

Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari sorumlusu olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevine devam etmektedir.

Evli ve bir kız, bir erkek iki evlat sahibidir.

 

Bilimsel Çalışmalar


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1.     “Kategori IIIB Kronik Pelvik Ağrı Sendromlu Hastalarda Ürodinami Bulguları”, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008

2.     “Streptozosin İle Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda PDTC’nin Böbrek Dokusu Üzerine Koruyucu Etkisi (Deneysel Çalışma)”, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008

3.     “Sıçanlarda Ekstrakorporal Şok Dalga Litotripsinin Oluşturduğu Böbrek Hücre Hasarına Curcuminin Koruyucu Etkisi (Deneysel Çalışma)”, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.     European Association of Urology (EAU)

2.     Türk Üroloji Derneği

3.     Türk Endoüroloji Derneği

4.     Türk Androloji Derneği

Ödüller ve Sertifikalar :

1.     Türk Üroloji Yeterlilik Belgesi.

2.     “A Placebo-Controlled Comparison of the Efficiency of Triple- and Monotherapy in Category IIIB Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS)”, Accredited Continuing Medical Education, European Urology, Highlights, 2007

3.     İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü  üstün gayret teşekkür belgesi 13.03.2007

4.     İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü  üstün gayret teşekkür belgesi 12.03.2008

5.     “Laparoscopy, Retroperitoneoscopy laser and endourology’’ certificate of training from Department of Urology,Klinikum Heilbronn Teaching Hospital of Heidelberg University 2006

6.     Türk Tabipler Birliği, İş Hekimliği Sertifikası (Dip. No: 22759) .

7.     “Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu’’ sertifikası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2005.  

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.     Volkan T, Ihsan TA, Yilmaz O, Emin O, Selcuk S, Koray K, Bedi O, “Short term outcomes of high power (80 W) potassium-titanyl-phosphate laser vaporization of the prostate”, Eur Urol. 2005 Oct48(4): 608-13.

A2.     Tugcu V, Ozbek E, Tascı AI, Kemahlı E, Somay A, Bas M, Karaca C, Altug T,Çekmen MB, Ozdogan HK. “Selective nuclear factor kappa-B inhibitors, pyrolidium dithiocarbamate and sulfasalazine, prevents the nephrotoxicity induced by gentamicin”, BJU Int. 2006 Sep98(3): 680-6.

A3.  Tugcu V, Gurbuz G, Aras B, Gurkan L, Otunctemur A, Tasci AI, “Primary Ureteroscopy for Distal Ureteral Stones Compared with Ureteroscopy Following Failed SWL”,  Journal of Endourology 2006 Dec20(12): 1025-9

A4.      Tuğcu V, Taşçi AI, Fazlioğlu A, Gürbüz G, Ozbek E, Sahin S, Kurtuluş F, Cek M, “A placebo-controlled comparison of the efficiency of triple- and monotherapy in category III B chronic pelvic pain syndrome (CPPS)”, Eur Urol. 2007 Apr51(4): 1113-7; discussion 1118. Epub 2006 Oct 17.

A5.      Tugcu V, Ozbek E, Aras B, Ozbay B, Islim F, Tasci AI, “Bone mineral density measurement in patients with recurrent normocalciuric calcium stone disease”, Urol Res. 2007 Feb35(1): 29-34.  

A6.     Dolay K, Aras B, Tuğcu V, Ozbay B, Aygün E, Taşçi AI, “Combined treatment of iatrogenic rectourethral fistula with endoscopic fibrin glue application and clipping”, J Endourol. 2007 Apr21(4): 433-6.

A7.     Tugcu V, Ozbek E, Aras B, Arisan S, Caskurlu T, Tasci AI, “Manganese superoxide dismutase (Mn-SOD) gene polymorphisms in urolithiasis”,  Urol Res. 2007 Oct35(5): 219-24.

A8.     Tugcu V, Ozbek E, Kemahli E, Cekmen MB, Caner N, Somay A, Erturkuner P, Seckin I, Demir CG, Altug T, Tasci AI, “Protective effect of a nuclear factor kappaB inhibitor, pyrolidium dithiocarbamate, in the kidney of rats with nephrolithiasis induced by ethylene glycol”, J Endourol. 2007 Sep21(9): 1097-106

A9.      Tugcu V, Tasci AI, Sahin S, Ordekci Y, Karakas OF, Zorluoglu F, “Outcomes of 80 W KTP laser vaporization of the large prostate”, Urol Int. 200779(4):316-20        

A10.   Tugcu V, Polat H, Ozbay B, Gurbuz N, Eren GA, Tasci AI, ‘’Percutaneous versus transurethral cystolithotripsy.’’J Endourol. 2009 Feb;23(2):237-41.

A11.   Tasci AI, Tugcu V, Ozbek E, Ozbay B, Simsek A, Koksal V, “A single-nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 promoter enhances bladder cancer susceptibility”, BJU Int. 2008 Feb101(4): 503-7.

A12.   Tugcu V, Kemahli E, Ozbek E, Arinci YV, Uhri M, Erturkuner P, Metin G, Seckin I, Karaca C, Ipekoglu N, Altug T, Cekmen MB, Tasci AI, “Protective effect of a potent antioxidant, pomegranate juice, in the kidney of rats with nephrolithiasis induced by ethylene glycol”, J Endourol. 2008 Dec22(12): 2723-31.

A13.   Tuğcu V, Taşcı AI, Ozbek E, Aras B, Verim L, Gürkan L, “Does stone dimension affect the effectiveness of ureteroscopic lithotripsy in distal ureteral stones?”, Int Urol Nephrol. 2008; 40(2): 269-75.    

A14.   Aras B, Kalfazade N, Tuğcu V, Kemahli E, Ozbay B, Polat H, Taşçi AI, “Can lemon juice be an alternative to potassium citrate in the treatment of urinary calcium stones in patients with hypocitraturia? A prospective randomized study”, Urol Res. 2008 Dec36(6): 313-7.

A15.   Tugcu V, Tasci AI, Sahin S, Zorluoglu F, “Comparison of photoselective vaporization of the prostate and transurethral resection of the prostate: a prospective nonrandomized bicenter trial with 2-year follow-up”, J Endourol. 2008 Jul22(7): 1519-25.

A16.   Tugcu V, Su FE, Kalfazade N, Sahin S, Ozbay B, Tasci AI, “Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in patients with previous open stone surgery”, Int Urol Nephrol. 200840(4): 881-4.

A17.   Tugcu V, Bas M, Ozbek E, Kemahli E, Arinci YV, Tuhri M, Altug T, Tasci AI, “Pyrolidium dithiocarbamate prevents shockwave lithotripsy-induced renal injury through inhibition of nuclear factor-kappa B and inducible nitric oxide synthase activity in rats”, J Endourol. 2008 Mar22(3): 559-66.

A18.   Tasci AI, Tugcu V, Sahin S, Zorluoglu F, “Rapid communication: photoselective vaporization of the prostate versus transurethral resection of the prostate for the large prostate: a prospective nonrandomized bicenter trial with 2-year follow-up”,J Endourol. 2008 Feb22(2): 347-53.

A19.   Bas M, Tugcu V, Kemahli E, Ozbek E, Uhri M, Altug T, Tasci AI, “Curcumin prevents shock-wave lithotripsy-induced renal injury through inhibition of nuclear factor kappa-B and inducible nitric oxide synthase activity in rats”, Urol Res. 2009 Apr 2. [Epub ahead of print]

A20.   Ozbek E, Tasci AI, Tugcu V, Ilbey YO, Simsek A, Ozcan L, Polat EC, Koksal V,  “Possible association of the 5-HTTLPR serotonin transporter promoter gene polymorphism with PE in a Turkish population”, Asian J Androl. 2009 Mar 2. [Epub ahead of print]

A21. Tugcu V,  Polat H.,  Ozbay B,  A. Eren G, and  Tasci A I.,  “Stone Formation from Intravesical

 

Hem–o-lok Clip Migration after Laparoscopic  Radical Prostatectomy”, J Endourol. 2009, DOI: 10.1089=end.2008.0633 [Basım aşamasında]

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.      Tuğcu V, Tascı A.I, Gurbuz G, Gürkan L, Gönen M, Ötünçtemur A., “Is failed shockwave lithotripsy a limiting factor for ureteroscopic lithotripsy?” , Poster presentation , 4th eULIS Symposium (11th European Symposium on Urolithiasis) Coburg, Germany, June 16-18, 2005

B2.     Tuğcu V, Tascı A.I, Fazlıoğlu A, Gurbuz G, Ötünçtemur A,  Ozbek E, Çek M, “Comparıson of the efficiency of triple and monotherapy in category IIIB Chronic Pelvic Pain Syndrome(CPPS)”, Poster presentation, 20 th Congress of the European Association of Urology; 16-19 March 2005 , Istanbul/Turkey, Abstract #374.

B3.     Tuğcu V, Ozbek E, Tascı A I ,Somay A , Baş M ,Karaca C, Altuğ T, “Selective Nuclear Factor Kappa B Inhıbıtors, Pyrolidium Dithioarbamate and Sulfasalazine, Prevents the Nephrotoxicity Induced by Gentamicin”, Poster presentation , 20 th Congress of the European Association of Urology; 16-19 March 2005 , Istanbul/Turkey, Abstract #376

B4.     Volkan Tugcu, Emin Ozbek, A. Ihsan Tasci, , Eray Kemahli, Adnan Somay, Pelin Erturkuner, Ismail Seckin , Tuncay Altug, “Ethylene Glycol Stimulates Inducible Nitric Oxide Synthase (I NOS) Activity Through Nuclear Factor Kappa B (Nfκb) Activation In Rat Kidney”, Moderated poster, 23rd World Congress on Endourology & SWL” August 23–26, 2005. Amsterdam, The Netherlands # MP02-15

B5.     Volkan T, Ihsan TA, Yilmaz O, Emin O, Selcuk S, Koray K, Bedi O, “Short term outcomes of high power (80 W) potassium-titanyl-phosphate laser vaporization of the prostate”, Poster presentation, 23rd World Congress on Endourology & SWL  August 23–26, 2005. Amsterdam, The Netherlands # MP02-15

B6.     Kireci S, Ozbek E, Ötünçtemur A, Ozcan L, Somay A , Tuğcu V, Tascı A.I,  “Efficacy of Selective Nuclear Factor Kappa B Inhıbıtors, Pyrolidium Dithioarbamate, To Prevent on Urethral Stricture Formation in Rats”, Poster presentation , 21 th   Congress of the European Association of Urology; 5-8 April 2006; Paris/France, Abstract #146.

B7.     Karataş O.F, Tascı A I, Tugcu V, “Erectil Functions in BPH Patients After Photoselective Vaporization of the Laser Surgery”, Poster presentation , 21 th Congress of the European Association of Urology; 5-8 April 2006; Paris / France,  Abstract #997                                                                                                    

B8.     Volkan Tugcu, Emin Ozbek, Volkan Arinc, Tuncay Altug, Ismail Seckin, Ali Ihsan Tasci, “Beneficial Effects Of Pomegranate Juice On Ethylene Glycol (EG) Induced Crystal Deposition”, 24th World Congress of Endourology, WCE 2006, August 17-20, Cleveland, Ohio

B9.     Volkan Tugcu, Emin Ozbek, Muzaffer Bas, Bedi Ozbay, Abdulmuttalib Simsek, Ali I Tasci, “Preventive Effects Of Nuclear Factor Kappa B Inhibitor, Pyrolidium Dithiocarbamate, In Shock-wave Lithotripsy Induced Renal Injury In Rat Kidney”, AUA 2007 Annual Meeting, May 19-24, Anaheim, CA

B10.   Emin Ozbek, Volkan Tugcu, Kahraman Ozturk, Abdulmuttalib Simsek, Adnan Somay, Ali Ihsan Tasci, Gokhan Metin, “Regular Exercise Increases Penile Endothelial And Neuronal Nitric Oxide Synthase Activity In Aged Rat Penis”, AUA 2007 Annual Meeting, May 19-24, Anaheim, CA                  

B11.    Volkan Tugcu, Muzaffer Bas, Emin Ozbek, Eray Kemahli, Mehmet Uhri, Ali Ihsan Tasci, “Curcumin Prevents Shock-wave Lithotripsy-Induced Renal Injury Through Inhibition Of Nuclear Factor Kappa B And Inducible Nitric Oxide Synthase Activity In Rats”, 5th eULIS Symposium, 4-7 July 2007, Lisbon/Cascais, Portugal       

B12.   E.Can Polat, Abdulmuttalip Simsek, Emin Ozbek, Levent Ozcan, Mesut Cilli, Volkan Tugcu, Y.Ozlem Ilbey, Volkan Arinc, Adnan Somay, A.Ihsan Tasci, “Pomegranate Juice  Prevents Ethylene Glycol Induced Urolithiasis Through Inhibition Of Nuclear Factor Kappa B And p38 Mitogene Activated Protein Kinase Signaling Pathways In Rat  Kidneys”, 5th eULIS Symposium, 4-7 July 2007, Lisbon/Cascais, Portugal

B13.   Abdulmuttalip Simsek, E.Can Polat, Emin Ozbek, Levent Ozcan, Mesut Cilli, Y.Ozlem Ilbey, Volkan Tugcu,  A.Ihsan Tasci, Adnan Somay, “Inhibition Of Nuclear Factor Kappa B (NFкB) And Mitogene Activated Protein Kinase C Activities In Rat Kidney By Selective Nuclear Factor Kappa B Inhibitor, Pyrolidium Dithiocarbamate, In Ethylene Glycol Induced Urolithiasis”, 5th eULIS Symposium, 4-7 July 2007, Lisbon/Cascais, Portugal

B14.    Tibet Erdogru, Ahmet Tefekli, Volkan Tugcu, Ali Tasci, Ahmet Muslumanoglu, Mehmet Baykara, “Results of A Multi-center Trail In 316 Patients Managed With Laparoscopic Radical Prostatectomy After A Standardized Long-term Laparoscopy Training Program”, 26th World Congress of Endourology & SWL, November 30- December 3, WCE 2008, Shangai, P.R.China

B15.   Tibet Erdogru, Bulent Oktay, Ahmet Tefekli, Volkan Tugcu, Ali Ihsan Tasci, Ahmet Yaser Muslumanoglu, Hakan Vuruskan, Mehmet Baykara, “The Results Of Laparoscopic Radical Prostatectomy In Turkey With The First Multi-institutional Database”, 26th World Congress of Endourology & SWL, November 30- December 3, WCE 2008, Shangai, P.R.China

B16. Aras, N. Kalfazade, V. Tugcu, E. Kemahli, H. Polat, B. Ozbay, A.I. Tasci, “Can Lemon Juice Be An Alternative To Potassium Citrate In The Treatment Of Urinary Calcium Stones In Patients With Hypocitraturia?”, 23rd Annual EAU Congress, 26-29 March 2008, Milan, Italy.

 

B17.   V.Tugcu, F.E.Su, N.Kalfazade, S.Sahin, B.Ozbay, A.Tasci, “Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) In Patients With Previous Open Stone Surgery”, Urol Res. 2008 August; 36: 157-232 11th International Symposium on Urolithiasis 2-5 September 2008, Nice, France

B18.   B.Ozbay, V.Tugcu, B.Aras, E.Ozbek, A.I.Tasci, “Effect Potassium Citrate Treatment On Bone Mineral Density In Patients With Idiopathic Recurrent Calcium Oxalate Urolithiasis”, Urol Res. 2008 August36: 157-232 11th International Symposium on Urolithiasis 2-5 September 2008, Nice, France

B19. Tugcu V, Polat H, Ozbay B, Gurbuz N, Eren G, Tasci A.I.,  Comparison Of Percutaneous And Transurethral Cystolithotripsy Performed During Simultaneous Transurethral Prostate Resection In Patients With Prostate Hyperplasia And Large Vesical Calculi”, 24th Annual EAU Congress, 17-21 March 2009, Stockholm, Sweden

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.      M.Gönen, G. Gürbüz, V.Tugcu, S. Resim, T. Sahinkanat, “İmpakte Distal  Üreter Taşlarında Pnömatik Lithotripsinin Başarısı”, Türk Üroloji Dergisi 2003; 29(2):193-197

D2.      V. Tuğcu , M. Yetkin, S. Karadağ, N. S. Emir, E. Özbek, A.İ.Taşçı, “ Hipospadias Cerrahisinde Kaudal Blok”, Türk Üroloji Dergisi 2005 Haziran31(2): 220-224

D3.      V Tuğcu , A.İ.Taşçı, E. Özbek, M. Baş, B. Özbay, B. Gündüz, B. Erhan, “Remisyon dönemindeki Multipl Skleroz (MS) Hastalarında Ürodinamik Bulgular”, Yeni Üroloji Dergisi 20051 (1): 25-29

D4.      E. Güner, V Tuğcu, E. Kemahlı, A.İhsan Taşçı , T. Seymen, M.Baş, “Primer Enürezis Nokturnalı Adölesan ve Yetişkin Hastalarda Ürodinamik Bulgular”, Bakırköy Tıp Dergisi 20051: 29-32

D5.    Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı, Ademo Fazlıoğlu, Alper Ödünçtemur, Emin Özbek, Mete Çek, “Kronik Pelvik Ağrı Sendromunda Tekli Ve Üçlü Tedavinin Etkinliğinin Karşılaştırılması“, Türk Üroloji Dergisi 2006 Eylül: 32(3): 393-397

D6.      Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı, Fuat Ernis Su, “Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz“, Bakırköy Tıp Dergisi 2006,2(2):59-62

D7.    Volkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Bedi Özbay, Muzaffer Baş, Serdar Karadağ, Bekir Aras, Ali İhsan Taşçı, “Böbrek Yaralanması Olan Hastalarda Klinik Yaklaşımımız“, Bakırköy Tıp Dergisi 2006, 2(3): 97-100

D8.      Volkan Tuğcu, Gökhan Gürbüz, Bekir Aras, Şaban Mimaroğlu, Ali İhsan Taşçı, “Çoklu Distal Üreter Taşlı Hastalarda Üreteroskopik Pnömatik Litotripsinin Etkinliği“, Üroloji Bülteni 2006, 17(3): 121-124                

D9.      Bedi Özbay, Eray Kemahlı, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı, “Testis Seminomu Sonrası Radyoterapiye Bağlı Gelişen Fibrosarkom Olgusu“, Bakırköy Tıp Dergisi 2007, 3:81-83

D10.   Volkan Tuğcu, Fuat Ernis Su, Ekrem Güner, Ali İhsan Taşçı, “ Pelvis Taşlarında Açık Operasyon Ve Perkütan Nefrolitotomi Yönteminin Karşılaştırılması“, Bakırköy Tıp Dergisi 2008, 4:156-159

D11.   Volkan Tuğcu, Hakan Polat, Selçuk Şahin, Alper Bitkin, Gülay Eren, Ali İhsan Taşçı, “Laparoskopik Radikal Prostatektomi (Heilbronn Tekniği): İlk Sonuçlarımız“, Türk Üroloji Dergisi 2008 Aralık34(4): 413-418

D12.   Ali İhsan Taşçı, Volkan Tuğcu, Selçuk Şahin, İbrahim Orkunt Ayaz, Olcay Çiçekler, Fatih Zorluoğlu, “Antikoagülan Tedavi Alan Erkeklerde Fotoselektif Lazer Vaporizasyon Prostatektomi“, Türk Üroloji Dergisi 2008 Mart: 34(1): 68-73

D13.   Gülay Eren, Betül Kozanhan, Oya Hergünsel, Güray Demir, Zafer Çukurova, Volkan Tugcu, Ali İhsan Taşçı, “Laparoskopik Nefrektomi Yapılan Wolff-Parkinson-White Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşımımız“, Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008,6:103-108

D14.   Tugcu V, “Vaka tartışması: ESWL dirençli impakte proksimal üreter taşında laparoskopik retroperitoneal üreterolitotomi”, Endoüroloji Bülteni, Aralık 2008, Sayı 4

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.      E. Güner, V Tuğcu, E. Kemahlı, A.İhsan Taşçı ,T. Seymen, M.Baş, “Primer Enürezis Nokturnalı Adölesan ve Yetişkin Hastalarda Ürodinamik Bulgular”,  Poster sunumu , 18. Türk Üroloji Kongresi; 2-7 Aralık 2004; Antalya / Turkey, Abstract #381

E2.      V Tuğcu , A.İ.Taşçı, E. Özbek, M. Baş, B. Özbay, B. Gündüz, B. Erhan, “Remisyon Dönemindeki Multipl Skleroz (MS) Hastalarında Ürodinamik Bulgular”, Poster sunumu, 18. Türk Üroloji Kongresi; 2-7 Aralık 2004; Antalya / Turkey.  Abstract #379

E3.     Volkan T, Ihsan TA, Yilmaz O, Emin O, Selcuk S, Koray K, “Fotoselektif Vaporizasyonun PSA Üzerine Etkisi”, Poster sunumu, 18. Türk Üroloji Kongresi; 2-7 Aralık 2004; Antalya / Turkey,  Abstract #SP-80

E4.     V. Tuğcu , M. Yetkin, S. Karadağ, N. S. Emir, E. Özbek, A.İ.Taşçı, “Hipospadias Cerrahisinde Kaudal Blok”, Poster sunumu, 18. Türk Üroloji Kongresi; 2-7 Aralık 2004; Antalya / Turkey, Abstract #SP-106

E5.      V.Tugcu, D.Şahin, E.Özbek, E.Kemahli, H.I.Cam, B.Ozbay, A.I.Tasci, “Primer Prematür Ejekülasyon Tedavisinde Sertralin Hidroklorid Tek Kör Kontrollü Plasebo ve Seks Terapisinin Karşılaştırılması”, 6.Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir

E6.     V.Tugcu, E.Özbek, A.I.Tasci, S.Sahin, M.Bas, M.Uhri, “Deneysel Rat Varikoselinde Artmış İnducible Nitrik Oksit Sentetaz (iNOS) Ve Nükleer Faktör Kappa B (NFκB) Ekspresyonu”, 6.Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir

E7.     Tuğcu Volkan, Güner Ekrem, Şahin Selçuk, Kemahlı Eray, Taşcı Ali İhsan Modifiye Damar Kontrollü Laparoskopik Retroperitoneal Parsiyel Nefrektomi”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi-Eylül 9-12.2007 İzmir/Türkiye

E8.     Tuğcu Volkan, Taşçı Ali İhsan, Polat Hakan, Gürbüz Necati, Kemahlı Eray, Güner Ekrem “Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Laparoskopik Radikal Prostatektomi”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi-Eylül 9-12.2007 İzmir/Türkiye

E9.     Tuğcu Volkan, Taşçı Ali İhsan, Polat Hakan, Şahin Selçuk, Özbay Bedi, Kemahlı Eray “Bir Eğitim Hastanesinde Ekstraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomi”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi-Eylül 9-12.2007 İzmir/Türkiye

E10.   Tuğcu Volkan, Taşçı Ali İhsan, Kalfazade Nadir, “Aberan Damara Bağlı UPK Darlığında Retroperitoneal Laparoskopik Piyeloplasti”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi-Eylül 9-12.2007 İzmir/Türkiye

E11.   Tuğcu Volkan, Aras Bekir, Polat Hakan, Şahin selçuk, Eren Gülay, Taşçı Ali İhsan, “Başarısız SWL Olan Hastalarda Laparoskopik Üreterolitotomi Deneyimlerimiz”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi-Eylül 9-12.2007 İzmir/Türkiye

E12.   Taşçı Ali İhsan, Tuğcu Volkan, Şahin Selçuk, Zorluoğlu Fatih,  “Prostat Boyutları Büyük Olan Hastalarda  TURP ile Fotoselektif Vaporizasyonun Karşılaştırılması: İki Merkezli Prospektif Non-randomize Çalışma, 2 Senelik Takip”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi-Eylül 9-12.2007 İzmir/Türkiye

E13.   Taşçı Ali İhsan, Tuğcu Volkan, Şahin Selçuk, Zorluoğlu Fatih, “Antikoagülan Tedavi Alan Erkeklerde Fotoselektif Lazer Vaporizasyon Prostatektomi”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi-Eylül 9-12.2007 İzmir/Türkiye

E14.   Ali Ihsan Tasci, Volkan Tugcu, Emin Ozbek, Bedi Ozbay, Abdulmuttalip Simsek, Vedat Koksal, “Matriks Metalloproteinaz-1 Promoter’da Tek Nükleotid Polimorfizmi, Mesane Kanseri Riskini Arttırır”, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 28 Kasım-2 Aralık 2007, Sheraton Otel & Convention Center, Ankara

E15.   Tuğcu Volkan, Polat Hakan, Şahin Selçuk, Aras Bekir, Eren Gülay, Taşçı Ali İhsan, “Laparoskopik Ekstraperitoneal Radikal Prostatektomi Deneyimlerimiz”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi-Eylül 9-12.2007 İzmir/Türkiye

E16.   Tugcu Volkan, Sahin Selcuk, Gurbuz Necati, Eren Gulay, Ozbay Bedi, Tasci Ali Ihsan”, Retroperitoneal Laparoskopik Basit Nefrektomi”, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir

E17.   Tugcu Volkan, Sahin Selcuk, Kemahli Eray, Aras Bekir, Eren Gulay, Tasci Ali Ihsan”, Üç Port Girişli Laparoskopik Retroperitoneal Piyelolitotomi, 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir                 

E18.    Bekir Aras, Volkan Tuğcu, Gülay Aşık Eren, Bircan Mutlu, Emin Özbek, Ali İhsan Taşçı, “Streptozosin İle Diyabetik Nefropati Oluşturulan Ratlarda NF-Kappa B İnhibitörü Pyrolidium Dithiocarbamate’ın (PDTC) Koruyucu Etkisi”,  20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya

E19.   Ahmet Ayaz, İrem Uzonur, Emin Özbek, Nizamettin Bayyurt, Yusuf Özlem İlbey, Abdulmuttalip Şimşek, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı, “İnvaziv Mesane Kanserlerinde NAT2, GSTM1 Ve GSTT1 Gen Polimorfizmi”, 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya

E20.   Volkan Tuğcu, Hakan Polat, Selçuk Şahin, Fuat Ernis Su, Gülay Aşık Eren, Ali İhsan Taşçı, “Laparoskopik Ekstraperitoneal Radikal Prostatektomi: İlk 50 Vaka”, 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya

E21.    Hakan Polat, Volkan Tuğcu, Fuat Ernis Su, Bedi Özbay, Ali İhsan Taşçı, Laparoskopik Retroperitoneal Üreterolitotomi Deneyimlerimiz”, 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya

E22.    Volkan Tuğcu, Bedi Özbay, Fuat Ernis Su, Hakan Polat, Ali İhsan Taşçı, “Ekstraperitoneal Laparoskopik Retrograd Radikal Prostatektomi”, 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya

E23.   Selim Taş, Serdar Karadağ, Volkan Tuğcu, Fuat Ernis Su, Hakan Polat, Ali İhsan Taşçı, “Kategori IIIB Kronik Pelvik Ağrı Sendromlu Hastalarda Akupunktur Tedavisinin Etkinliği”, 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya

E24.    Ali İhsan Taşçı, Volkan Tuğcu, Fuat Ernis Su, Hakan Polat, Necati Gürbüz, “Laparoskopik Ekstraperitoneal Antegrad Radikal Prostatektomi”, 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya

E25.   Volkan Tuğcu,  Ali İhsan Taşçı, Fuat Ernis Su, Hakan Polat, Bekir Aras, “Laparoskopik Retroperitoneal Kitle Eksizyonu”,20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya

 

F. Diğer yayınlar : (Ulusal Kitap Bölümleri)

F1.      Volkan Tugcu, Ali İhsan Taşçı, “Bölüm 11: Üriner Sistem Taş Hastalarında Laboratuvar Değerlendirme”, Müslümanoğlu AY, Esen T, Tefekli A; Üriner Sistem Taş Hastalığı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2007

G. Diğer Yayınlar: (Atıflar)

G1.      (A17 numaralı yayın) Tugcu V, Bas M, Ozbek E, Kemahli E, Arinci YV, Tuhri M, Altug T, Tasci AI, “Pyrolidium dithiocarbamate prevents shockwave lithotripsy-induced renal injury through inhibition of nuclear factor-kappa B and inducible nitric oxide synthase activity in rats”, J Endourol. 2008 Mar22(3): 559-66.

      1.”Insulin regulates P-glycoprotein in rat brain microvessel endothelial cells via an insulin receptor-mediated PKC/NF-kappa B pathway but not a PI3K/Akt pathway”, 
Author(s): Liu HY, Yang HW, Wang DL, et al. Source: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY   Volume: 602   Issue: 2-3   Pages: 277-282   Published: JAN 14 2009

G2.    (A18 numaralı yayın) Tasci AI, Tugcu V, Sahin S, Zorluoglu F, “Rapid communication: photoselective vaporization of the prostate versus transurethral resection of the prostate for the large prostate: a prospective nonrandomized bicenter trial with 2-year follow-up”, J Endourol. 2008 Feb22(2): 347-53.

1.     1.    Incidence, Management, and Prevention of Perioperative Complications of GreenLight HPS (TM) Laser Photoselective Vaporization Prostatectomy: Experience in the First 70 Patients”, Author(s): Spaliviero M, Araki M, Culkin DJ, et al.Source: JOURNAL OF ENDOUROLOGY   Volume: 23   Issue: 3   Pages: 495-502   Published: MAR 2009

2. ”Short-Term Outcomes of Greenlight HPS (TM) Laser Photoselective Vaporization Prostatectomy (PVP) for Benign ProstaticHyperplasia (BPH)”, Author(s) : Spaliviero M, Araki M, Wong C, Source: JOURNAL OF ENDOUROLOGY   Volume: 22   Issue: 10   Pages: 2341-2347   Published: OCT 2008

            3. “Surgical management of benign prostatic hyperplasia: current evidence”, Author(s): Baazeem A, Elhilali MM, Source: NATURE CLINICAL PRACTICE UROLOGY   Volume: 5   Issue: 10   Pages: 540-549   Published: OCT 2008

G3.    (A11 numaralı yayın) Tasci AI, Tugcu V, Ozbek E, Ozbay B, Simsek A, Koksal V, “A single-nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 promoter enhances bladder cancer susceptibility”, BJU Int. 2008 Feb101(4): 503-7. Epub 2007 Nov 6.

1.     1.    “Now Glycine Substitution Mutations in Type VII Collagen Underlying Epidermolysis Bullosa Pruriginosa but the Phenotype is not Explained by a Common Polymorphism in the Matrix Metalloproteinase-1 Gene Promoter”, Author(s): Almaani N, Liu L, Harrison N, et al. Source: ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA   Volume: 89   Issue: 1   Pages: 6-11   Published: 2009

2.     2.    Genetic susceptibility to bladder cancer with an emphasis on gene-gene and gene-environmental interactions”, Author(s): Horikawa Y, Gu J, Wu XF, Source: CURRENT OPINION IN UROLOGY   Volume: 18   Issue: 5   Pages: 493-498   Published: SEP 2008

G4.      (A9 numaralı yayın) Tugcu V, Tasci AI, Sahin S, Ordekci Y, Karakas OF, Zorluoglu F, “Outcomes of 80 W KTP laser vaporization of the large prostate”, Urol Int. 200779(4):316-20

1.     1.    “Value of Transurethral Resection of the Prostate (TURP) for Treatment of Symptomatic Benign Prostatic Obstruction (BPO): An Analysis of Efficiency and Complications in 1015 Cases”, Author(s): Zepnick H, Steinbach F, Schuster F, Source: AKTUELLE UROLOGIE   Volume: 39   Issue: 5   Pages: 369-372   Published: SEP 2008

G5.    (A7 numaralı yayın) Tugcu V, Ozbek E, Aras B, Arisan S, Caskurlu T, Tasci AI, “Manganese superoxide dismutase (Mn-SOD) gene polymorphisms in urolithiasis”,  Urol Res. 2007 Oct35(5): 219-24. Epub 2007 Jul 13.

1.     1.    “Serum total antioxidant statuses of survivors and nonsurvivors after acute paraquat poisoning”, Author(s): Yang JO, Gil HW, Kang MS, et al. Source: CLINICAL TOXICOLOGY   Volume: 47   Issue: 3   Pages: 226-229   Published: 2009

G6.    (A4 numaralı yayın) Tuğcu V, Taşçi AI, Fazlioğlu A, Gürbüz G, Ozbek E, Sahin S, Kurtuluş F, Cek M, “A placebo-controlled comparison of the efficiency of triple- and monotherapy in category III B chronic pelvic pain syndrome (CPPS)”, Eur Urol. 2007 Apr51(4): 1113-7; discussion 1118. Epub 2006 Oct 17.

1.     1.    “Chronic Prostatitis Management Strategies”, Author(s): Murphy AB, Macejko A, Taylor A, et al. Source: DRUGS   Volume: 69   Issue: 1   Pages: 71-84   Published: 2009

2.     2.    “Chronic Pelvic Pain and Lower Urinary Tract Symptoms in Both Sexes: Analysis of 2749 Participants of an Urban Health Screening Project”, Author(s): Marszalek M, Wehrberger C, Temml C, et al. Source: EUROPEAN UROLOGY   Volume: 55   Issue: 2   Pages: 499-508   Published: FEB 2009

3.     3.    Alfuzosin and Symptoms of Chronic Prostatitis-Chronic Pelvic Pain Syndrome”, Author(s): Nickel JC, Krieger JN, McNaughton-Collins M, et al. Source: NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE   Volume: 359   Issue: 25   Pages: 2663-2673   Published: DEC 18 2008

4.     4.    “Role of alpha(1)-blockers in chronic prostatitis syndromes”, Author(s): Nickel JC, Source: BJU INTERNATIONAL   Volume: 101   Pages: 11-16   Supplement: Suppl. 3   Published: MAR 2008

G7.      (A2 numaralı yayın) Tugcu V, Ozbek E, Tascı AI, Kemahlı E, Somay A, Bas M, Karaca C, Altug T,Çekmen MB, Ozdogan HK. “Selective nuclear factor kappa-B inhibitors, pyrolidium dithiocarbamate and sulfasalazine, prevents the nephrotoxicity induced by gentamicin”, BJU Int. 2006 Sep98(3): 680-6.

1.     1.    “Effects of gut barrier dysfunction and NF-kappa B activation on aggravating mechanism of severe acute pancreatitis”, Author(s): Wang YL, Zheng YJ, Zhang ZP, et al. Source: JOURNAL OF DIGESTIVE DISEASES   Volume: 10   Issue: 1   Pages: 30-40   Published: FEB 2009

2.     2.    “Reduced neuronal nitric oxide synthase expression contributes to cardiac oxidative stress and nitroso-redox imbalance in ob/ob mice”, Author(s): Saraiva RM, Minhas KM, Zheng M, et al. Source: NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY   Volume: 16   Issue: 3   Pages: 331-338   Published: MAY 2007

 

G8.    (A1 numaralı yayın) Volkan T, Ihsan TA, Yilmaz O, Emin O, Selcuk S, Koray K, Bedi O, “Short term outcomes of high power (80 W) potassium-titanyl-phosphate laser vaporization of the prostate”, Eur Urol. 2005 Oct48(4): 608-13.

1.     1.    “High-performance system GreenLight laser: indications and outcomes”, Author(s): Van Cleynenbreugel B, Srirangam SJ, Van Poppel H, Source: CURRENT OPINION IN UROLOGY   Volume: 19   Issue: 1   Pages: 33-37   Published: JAN 2009

2.     2.    “Brachytherapy for advanced prostate cancer bleeding”, Author(s): Thurairaja R, Pocock R, Crundwell M, et al. Source: PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES   Volume: 11   Issue: 4   Pages: 367-370   Published: DEC 2008

3.     3.    “Minimally Invasive Treatment of Male Lower Urinary Tract Symptoms”, Author(s): de la Rosette JJMCH, Gravas S, Fitzpatrick JM, Source: UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA   Volume: 35   Issue: 3   Pages: 505-518   Published: AUG 2008

4.     4.    “Photoselective vaporization of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia”,Author(s): Stafinski T, Menon D, Harris K, et al. Source: CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL   Volume: 2   Issue: 2   Pages: 124-134   Published: APR 2008

5.     5.    “Greenlight PVKTP laser (potassium-titanyl-phosphate) and HPS LBO photovaporization of the prostate”, Author(s): Traxer O, Bruyere F, Source: PELVI-PERINEOLOGIE   Volume: 3   Issue: 1   Pages: 25-33   Published: MAR 2008

6.     6.    “The evolution of KTP laser vaporization of the prostate”, Author(s): Sountoulides P, Tsakiris P, Source: YONSEI MEDICAL JOURNAL   Volume: 49   Issue: 2   Pages: 189-199   Published: APR 30 2008

7.     7.    “Photoselective laser vaporization prostatectomy for acute urinary retention in China”, Author(s): Fu WJ, Gao JP, Hong BF, et al. Source: JOURNAL OF ENDOUROLOGY   Volume: 22   Issue: 3   Pages: 539-543   Published: MAR 2008

8.     8.    “High-power (80 W) potassium titanyl phosphate laser prostatectomy in 128 high-risk patients”, Author(s): Yuan J, Wang H, Wu G, et al. Source: POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL   Volume: 84   Issue: 987   Pages: 46-49   Published: JAN 2008

9.     9.    “Technique and short-term outcome of green light laser (KTP, 80 W) vaporisatlion of the prostate”, Author(s): Heinrich E, Schiefelbein F, Schoen G, Source: EUROPEAN UROLOGY   Volume: 52   Issue: 6   Pages: 1632-1637   Published: DEC 2007

10. “The diode laser: A novel side-firing approach for laser vaporisation of the human prostate-immediate efficacy and 1-year follow-up”, Author(s): Seitz M, Sroka R, Gratzke C, et al. Source: EUROPEAN UROLOGY   Volume: 52   Issue: 6   Pages: 1717-1722   Published: DEC 2007

11. ”KTP laser photovaporization of the prostate”, Author(s): Bruyere F, Traxer O, Source: PROGRES EN UROLOGIE   Volume: 17   Issue: 4   Pages: 783-788   Published: JUN 2007

12. “Photoselective vaporization of the prostate with the potassium-titanyl-phosphate laser in men with prostates of > 100 mL”, Author(s): Rajbabu K, Chandrasekara SK, Barber NJ, et al. Source: BJU INTERNATIONAL   Volume: 100   Issue: 3   Pages: 593-598   Published: SEP 2007

13. “Influence of bladder contractility on short-term outcomes of high-power potassium-titanyl-phosphate photoselective vaporization of the prostate”, Author(s): Paick JS, Um JM, Kwak C, et al. Source: UROLOGY   Volume: 69   Issue: 5   Pages: 859-863   Published: MAY 2007

14. “Greenlight prostatectomy: A challenge to the gold standard? A review of KTP photoselective vaporization of the prostate”, Author(s): Ahmed HU, Thwaini A, Shergill IS, et al. Source: SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY & PERCUTANEOUS TECHNIQUES   Volume: 17   Issue: 3   Pages: 156-163   Published: JUN 2007

15. “Photoselective vaporization of the prostate. Review of cost implementation to BPH treatment”, Author(s): Alivizatos G, Skolarikos A, Source: PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES   Volume: 10   Pages: S15-S20   Supplement: Suppl. 1   Published: MAR 2007

16. “The KTP-(greenlight-) laser - principles and experiences”, Author(s): Bachmann A, Ruszat R, Source: MINIMALLY INVASIVE THERAPY & ALLIED TECHNOLOGIES   Volume: 16   Issue: 1   Pages: 5-10   Published: 2007

17. “Potassium titanyl phosphate laser prostatectomy: a review”, Author(s): Chandrasekera S, Muir G,   Source: CURRENT OPINION IN UROLOGY   Volume: 17   Issue: 1   Pages: 22-26   Published: JAN 2007

18. “Photoselective vaporization of the prostate: Subgroup analysis of men with refractory urinary retention”, Author(s): Ruszat R, Wyler S, Seifert HH, et al. Source: EUROPEAN UROLOGY   Volume: 50   Issue: 5   Pages: 1040-1049   Published: NOV 2006

19. “Current role of lasers in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH)”, 
Author(s): Kuntz RM, Source: EUROPEAN UROLOGY   Volume: 49   Issue: 6   Pages: 961-969   Published: JUN 2006

20. “Techniques and long-term results of surgical procedures for BPH”, Author(s): Reich O, Gratzke C, Stief CG, Source: EUROPEAN UROLOGY   Volume: 49   Issue: 6   Pages: 970-978   Published: JUN 2006