Radyodiagnostik

Hekim Yıllık Eğitim Planları 2017

Hekim Yıllık Eğitim Planları 2018

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiagnostik Kliniğinde 6 doçent doktor (eğitim görevlisi) 10 uzman doktor ile Radyoloji, Meme Radyolojisi, Nöroradyoloji ve Girişimsel Radyoloji konularında tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

 

İkisi acilde biri semt polikliniğinde olmak üzere 6 Dijital Röntgen Cihazı, 2 kemik dansitometresi, 1 floroskopi, 2 anjiografi ve 2 Dijital Mamografi cihazı bulunmaktadır. İkisi semt polikliniğinde 7 aktif genel USG polikliniği, 2 renkli doppler USG, 2 adet meme USG ve girişimsel meme ünitesi bulunmaktadır.

Klinikte bir tanesi 3 tesla olmak üzere dört adet MR cihazı, bir adet 128, iki adet 64’ lük olmak üzere 3 adet BT cihazı bulunmakta ve aylık 12000 MR, 14000 BT görüntülemesi yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Doç. Dr Ercan İnci

Radyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlu