Kalp ve Damar Cerrahisi

 

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz 2009 yılında Prof.Dr. Ahmet Akgül’ün Klinik Şef’liğine atanması ile eğitim kliniği olarak hizmet vermeye başlamıştır. Prof. Dr. Ahmet Akgül halen İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekanlığı, Gerontoloji Bölüm Başkanlığı ve Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde görev yapmaktadır.

Doç.Dr. Vedat Bakuy, Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 20 yataklı servisi A Blok 6. Katta, 7 yataklı Yoğun Bakım ile ameliyathane odaları 1.katta, poliklinikler ve girişimsel müdahale birimleri zemin katta hizmet vermektedir.

Haftanın her günü poliklinik ve ameliyathane hizmetleri verilmekte, Çarşamba günleri eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.    

Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar:

Erişkin kalp ameliyatları;

Koroner bypass (on pump/off pump/robotik) cerrahisi, Aort kapak replasmanı, Mitral kapak replasmanı, Triküspit kapak replasmanı, Asendan ve arkus aorta anevrizma ve diseksiyonları,Torakal aorta anevrizma ve diseksiyonları, Abdominal aorta anevrizma ve ruptürleri, Benthall prosedürü Mitral , Triküspit ve aort kapak onarımları, Minimal invaziv kapak operasyonları, Kardiyak ve vasküler travma ve tümör operasyonları

Konjenital kalp ameliyatları;

Atrial septal defekt kapatılması Ventriküler septal defekt kapatılması Patent foramen ovale kapatılması Fallot tetralojisi düzeltme operasyonları Pulmoner stenoz giderilmesi

Torako-abdominal Endovasküler anevrizma onarımları(TEVAR/EVAR)

Periferik arter cerrahileri;

Aorta femoral, iliofemoral, femoropopliteal ve distal bypass’lar ile periferik arterlerin emboli, anevrizma , pseudoanevrizma onarımları Karotis arter cerrahisi (Karotis cisim tümörü, anevrizma ve fistülleri onarımları)

Endovasküler Periferik Girişimler;

Periferik Arteryel Aterektomi, trombektomi, balon ve stent uygulamaları,

Derin ven trombozunda tromboaspirasyon ve trombolitik tedaviler

Venöz cerrahi;

Varis ameliyatları  (stripping ve varis pake eksizyonları), Lazer ve radyofrekans ablasyon, ven kapak tamirleri, derin venöz sistem cerrahisi, Skleroterapi

Vasküler erişim ameliyatları;

Arteriovenöz fistül açılması:in situ yada vasküler greftler ile, kalıcı kateter implantasyonu

Kliniğimizde uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler

    Op.Dr. Mehmet Atay

    Op.Dr. Şenel Altun

    Op.Dr. Jabir Gulmaliyev

    Op.Dr. Sercan Duman

HEKİMLERİMİZ

Adı

Soyadı

Branşı

Görev Ünvanı

AHMET AKGÜL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ
    KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE İDARİ SORUMLU 
EYLÜL KAFALI BAŞARAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN
ALİ AYCAN KAVALA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR
İBRAHİM GÜRKAN KÖMÜRCÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR
SAYGIN TÜRKYILMAZ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR
MEHMET  ATAY KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR
GÜLSÜM TÜRKYILMAZ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR
ELİF GÜNEYSU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR
BURAK  AÇIKGÖZ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR
ŞENEL ALTUN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR
SEYMUR MAMMADOV KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
BASEL SAMARA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
HASAN  TOK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN