Birim Çalışanları ve Kalite Çalışmaları

 

Kalite Yönetim Birimi;

 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

 Öz değerlendirmeleri yönetir.

 Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

 Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

 Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları

(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,

anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta

ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

 SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

 Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

 

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları 

Uz. Dr. Özlem POLAT

(Kalite Yönetim Direktörü)

 

Uzm.Hem. Birşen DALLI 

(Kalite Yönetim Birim Sorumlusu)

 

 

 

 

 

Çisem KOYUNCU   Yasemin DEMİRTAŞ