Hasta Bilgilendirme

365 gün 24 saat açık olan acil bölümleri tüm müracaat edenlere kesintisiz olarak, imkanlar doğrultusunda sağlık hizmeti vermektedir. 

 
Hastanemizde hasta randevuları için;
 
Sağlık Bakanlığı MRHS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) ile verilmektedir. İstediğiniz polikliniğe randevu almak için web sitemizden Randevu (MHRS) tıklayarak veya 182 nolu numarayı arayarak alabilirsiniz.
 
Yandal Polikliniklerine randevu için;
 
 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren tıpta ileri uzmanlık gerektiren yan dal branşlara da randevu verilmeye başlanmıştır. İleri uzmanlık gerektiren bu alanlarda vatandaşlarımızın bilinçsiz tercihlerinin yol açtığı karmaşayı önlemek amacıyla randevular uzman ve aile hekimleri kontrolünde verilmektedir.
 
 19 Ağustos 2013 tarihinden itibaren ilgili ana dal yada aile hekimine muayne olan uzun süre takip ve tedavi gerektiren hastalar, hekimleri tarafından uygun görüldüğü takdirde '' Takip Gerektiren Hasta '' olarak sisteme kaydedilmektedir. 
 
Sistemde kayıtlı olan bu vatandaşlarımız;
 
    •ALO182 hattından,
    •www.hastanerandevu.gov.tr , www.saglikrandevu.gov.tr , www.ailehekimligirandevu.gov.tr  web adresinden,
    •MHRS Mobil uygulamasından faydalanarak kendileri randevu oluşturabilmektedirler.
 
. Hastanemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz.. 
 
                Sağlık Kurulu Poliklinikleri C Blok 1. Katta diğer Polikliniklerden ayrı olarak sadece sağlık kuruluna müracat eden hastalara hizmet vermektedir. Sağlık Kurulu Poliklinikleri Çarşamba günleri hariç haftanın her günü hizmet vermektedir. 13:00 16:00 saatleri arasında da Sağlık Kurulu kararı alınmaktadır.Raporlar bilgisayar formatında düzenlenerek tüm muayenelerini tamamlayan hastalarımıza aynı gün içerisinde rapor sonuçları teslim edilmektedir.


SAĞLIK KURULU POLİKLİNİKLERİ
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kulak-Burun-Boğaz
Göz
Ortopedi
Nöroloji
Psikiyatri
Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon

HASTANEMİZDE VERİLEN SAĞLIK KURULU RAPORLARI
TAM TEŞEKKÜLLÜ RAPORLAR Devlet Memurluğu / Asalet Tasdik Raporları
Yaş Tespiti / Cinsiyet Tespiti
TC Vatandaşı olur.
İşe Giriş Raporları
Yurt ve Okul Kayıt
Polislik, Usul ve Fenne Uygunluk
Yurtdışı İşçi Olur
Hacca Gidiş
Evlat Edinme / Edinilme
Huzur Evine Giriş / Darülacezey Giriş
Özel Güvenlik
Silahlı Özel Güvenlik
Ağır ve Tehlikeli İşlere Giriş
Ehliyet Raporları
Silah Ruhsatı
ÖZÜRLÜ RAPORLARI Malül Maaşı
Özürlü İşe Giriş
Malülen Emeklilik
ÖTV İndirim / Vergi İndirimi
Durum Bildirir Raporu
Özel Tertibatlı Araç / Akülü Araç
Özürlü Kimlik Kartı
H Sınıfı Ehliyet
Evde Bakım Hizmeti
Durum ve Derece Bildirir Raporları
ÜÇ UZMANLI SAĞLIK KURULU RAPORLARI Ortez, protez sarf malzemesi cihaz, istirahat raporları olarak ilgili kliniklerce verilmektedir.
İLAÇ KULLANIM RAPORLARI Tek Hekim Raporu olarak ilgili polikliniklerce verilmektedir.

SAĞLIK KURULU MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
Tam Teşekküllü raporlar için 1 Resim
TC Kimlik No'su bulunan Kimlik Fotokopisi
Başhekimliğe yazılan dilekçe
Kurumlarca istenen raporlar için İlgili kurumdan sevk
1 Resim
TC Kimlik No'su bulunan Kimlik Fotokopisi
Özürlü raporları için Daha önce alınan rapor fotokopisi
İlgili kurumlardan sevk yazısı
1 Resim
TC Kimlik No'su bulunan Kimlik Fotokopisi

 
 
 
İstirahat raporu alan hastaların yapması gerekenler;
 
     1) Muayene olan hastaya verilen istirahat raporları önce raporu veren doktor tarafından imzalanır (Doktor asistan ise Uzman doktora da imzalatılması gerekir).
     2) İmzalanan rapor Başhekim Muavini tarafından onaylanır.
     3) Hastane mühürü yaptırılır.
     4) İş yerinden alınan “Vizite Kağıdı” ile D Blok 3. Kattaki "SSK İstirahat Raporları Birimi" ne teslim edilir.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemelerle  Hastaneler  tarafından,  4/a kapsamında olan sigortalıların  zorunlu haller hariç, tek hekim raporu, sağlık kurulu raporu (üç hekim imzalı roporlar)  ile iş göremezlik belgeleri (istirahat raporu) elektronik ortamda düzenlenmektedir. SGK hastaları için düzenlenen tek hekim ve istirahat raporları işveren ve SGK ya elektronik ortamda gönderilmektedir. Sigortalı hastalarımıza rapor çıktısı verilmemektedir.
 
657 “ ye tabi yani kurumu Emekli Sandığı olan memurlar için raporlar manuel düzenlenmeye devam edilmekte ve işyerlerine teslim etmek üzere rapor çıktıları verilmektedir. 
 
 
 
NOT: İstirahat Raporu 20 günü aşan hastalar ilgili klinikte 3 uzmanlı Heyet Kurulu kararınca düzenlenen Heyet Raporu verildikten sonra evraklarını teslim eder. 
  • Laboratuvar Sonuçları

Muayene yapan doktordan ve web sayfamızdan laboratuvar sonuçları öğrenilebilir.

  • Reçete Yazdırma

Muayene sonucu, doktor tarafından uygulanacak tedavi için gereken ilaçlar, hastaya reçete şeklinde yazılarak ilaç isimleri ve kullanılacak doz bildirilir. 

  • Ameliyat

Muayene sonucu, ameliyat olmasına karar verilen hasta, doktoru tarafından belirlenecek bir zamanda ameliyat olur. 

  • Radyoloji Sonuçları

Radyoloji film çekimi yapan birimimiz, belirlenen sürede hastaya sonuçları vermektedir. Ayrıca hastanemizde PACS sistemi kullanıldığından görüntüler doktorun ekranından da görüntülenmektedir. 

  • Sevk İşlemleri

Yasal düzenlemeler doğrultusunda yapılan sevk işlemlerinde her sağlık güvencesi için işlemler farklılık göstermektedir. Hastanemizde tedavisi yapılmayan hastalıklar için doktorlar başka bir kuruma sevk işlemlerini yapmaktadırlar.