Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

             

Hekim Yıllık Eğitim Planları 2017

Hekim Yıllık Eğitim Planları 2018

 

  "Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği; 2001 yılından beri eğitim kliniği olmasına rağmen, Haziran 2013’ten itibaren gerek Bakırköy gerekse Çekmece KHB bölgesinde yer alan kamuya ait hastaneler içinde erişkin enfeksiyon hastalarına 24 saat yataklı tedavi hizmeti veren tek aktif eğitim kliniği olmuştur.

                  Hastanemizin Haziran 2014 tarihinde açılan A Blok ek binasının 3. Katındaki Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisi 12 yataklıdır ve 6 hasta odasının tamamı negatif basınçlı izolasyon odası şeklinde düzenlenmiştir.

                  Eğitim kadromuz, aynı zamanda KHB Bakırköy Bölgesi Genel Sekreteri olan bir eğitim görevlisi, doçent ünvanlı bir başasistan ve dört uzmandan oluşmaktadır.

                  Günlük hasta bakılan polikliniğimizde yılda ortalama 10.000 hastaya ayaktan tedavi hizmeti verilmektedir. Kliniğimiz cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hepatitler, diyabetik ayak enfeksiyonları, selülit, pnömoni vb. enfeksiyon hastalıkları yanında; HIV/AIDS, sıtma, menenjit-meningoensefalit, tüberküloz menenjit, influenza gibi ciddi enfeksiyon hastalarının da takip ve tedavisinin yapıldığı bir klinik olup sürekli takip edilen 200 civarı HIV/AIDS hastası bulunmaktadır.

                   Uzmanlarımız, hastanemizdeki konsültasyon hizmetleriyle beraber; Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Antibiyotik Kontrol Komitesi gibi komitelerde de aktif görev alarak yıllardır hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve tedavisini yürütmektedir. Dördüncü basamak YBÜ kabul edilen ve ciddi influenza hastalarına ECMO tedavisinin yapılabildiği erişkin genel YBÜ yanında, KVC ve nöroloji YBÜ hastalarına da uzman düzeyinde günlük konsültasyon hizmeti verilmektedir.

                  2014 yılından itibaren kliniğimizde Dahiliye ve Cildiye asistanlarının Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji rotasyon dönemleri süresince, günlük hasta başı vizit ve eğitimleri yanında akademik takvim döneminde klinik içi seminerlerle eğitim devam etmektedir. Eğitici kadromuz 9 SCI ve SCI-E, 1 pubmed araştırma makalesiyle beraber, ikisi sözlü 33 yurtdışı ve dördü sözlü 16 yurtiçi poster bildirisiyle; bildiri ödülleri de kazanarak son iki yılda 60 civarındaki başarılı bilimsel çalışmaya da imza atmıştır."

 

Kadromuz:

Doç.Dr. Kadriye Kart Yaşar (Eğitim Sorumlusu)

Doç.Dr. Habip Gedik (Başasistan)

Doç.Dr. Özlem Altundaş AYDIN (Başasistan)

Doç.Dr. Hayat Kumbasar KARAOSMANOĞLU 

Uzm. Dr. Şemsi Nur Karabela (Başhekim Yardımcısı)

Uzm.Dr. Vesile Şahin 

Uzm.Dr. Birsen Ersöz 

Uzm.Dr. Zuhal YEŞİLBAĞ

Uzm.Dr. Sevtap ŞENOĞLU

Uzm.Dr. Esra CANBOLAT ÜNLÜ

Asistan DR. NOMIN BOLD