Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi bölümünde tedavi edilen hastalıklar şunlardır:

Kasık kanalı ameliyatları

(fıtık, inmemiş testis, varikosel)

Sünnet

Peygamber sünneti (hipospadias)

Böbrek ve idrar yolu ameliyatları

Çiş kaçırma(enürezis)

İşeme bozuklukları

Mesane ameliyatları

Sistoskopik işlemler

Endoskopik  böbreğe idrar kaçırma (vezikoüreteral reflü )tedavisi

 

 

Dr. Gülay AYDIN TİRELİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gülay Aydın Tireli

Doğum Tarihi: 14 Kasım 1972

     Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Kurum

Yıl

Lisans

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1993

Y.Lisans

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1995

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

2000

Doçentlik

Çocuk Cerrahisi

 

2007

 Yandal Uzmanlık

Çocuk Ürolojisi

 

2011

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı(özeti ekte) ve Danışmanı:

İskemi sonrası barsak anastomozlarında pentoksifilinin anastomoz iyileşmesine etkisi”

 Tez danışmanı Prof. Dr. Tansu Salman

 

Görevler:

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.Dr.

İstanbul Tıp Fakültesi

1995-2000

Uzman Tabip

Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2001-2011

Uzman Tabip

 


Uzman Tabip

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH

2011-2012

 

 

2013-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 

  1. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
  2. Spina Bifida Derneği
  3. Pediatrik Üroloji Derneği
  4. Cinsel gelişim ve Hipospadias Derneği

        ESERLER

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makeleler:

A1. Tireli GA, Salman T, Ozbey H, Abbasoğlu L, Toker G, Çelik A, “The Effect of Pentoxifylline on Anastomotic Healing After Ischemia”, Pediatr Surg Int, 19, 88-90 (2003).

A2. Ozbey H, Tireli GA, SAlman T, “ Abdominal Tuberculosis in Children”, Eur J Pediatr Surg, 13,116-119 (2003).

A3. Tireli GA, Ozbey H, Temiz A, Salman T, Çelik A, “Bronchogenic Cyst: A Rare Congenital Cystic Malformation of the Lung”, Surg Today, 34, 573-576(2004).

A4. Elicevik M, Tireli GA, Sander S, “Tubularised incised plate urethroplasty: 5 Years’ Experience” , Eur Urol ,46, 655-659; discussion 659 (2004).

A5. Tireli GA, Ozbey H, Salman T, “Neutropenic Enteropathy”, Indian Pediatr, 42, 279-281(2005).

A6. Tireli GA, Sander S, Dervisoglu S, Demirali O, Unal M, “Embryonal Rhabdomyosarcoma of the Common Bile Duct Mimicking Choledochal Cyst”, J Hepatobiliary Pancreat Surg, 12, 263-265 (2005).

A7. Tireli GA, Unal M, Demirali O, Unal M, “Urinary Tract Involvement in a Child with Epidermolysis Bullosa Simplex”, Int J Urol, 12, 690-692 (2005).

A8. Tireli GA, Elicevik M, Demirali O, Unal M, Sander S, “Moderate Approach to the Antenatally Diagnosed Unilateral Ureteropelvic Junction Obstruction: Experience with 93 Patients”, Pediatr Surg Int, 21, 621-624 (2005).

A9. Durakbasa CU, Sander S, Sehiraltı V, Tireli GA, Tosyalı AN, Mutus M, “Pulmonary Hydatid Disease in Children: Outcome of Surgical Treatment Combined with Perioperative Albendazole Therapy”, Pediatr Surg Int, 22, 173-178 (2006).

A10. Tireli GA, Sander S, Demirali O, “A Simple Antireflux Barrier for Cologastric Anastomosis in Colonic Interposition”, Acta Chir Belg, 105, 677-678 (2005).

A11. Durakbasa CU, Tireli GA, Sehiraltı V, Sander S, Tosyalı AN, Mutus M, “An Audit on Pediatric Hydatid Disease of Uncommon Localisation: Incidence, Diagnosis, Surgical Approach, and Outcome”,  J Pediatr Surg, 41, 1457-1463 (2006).

A12. Elicevik M, Tireli GA, Sander S, Celayir S, “Plasma Testosterone and Estradiol Levels in Unilateral Cryptorchidism”, Arch Androl, 52, 343-346 (2006).

A13Tireli GA, Unal M, Sander S, “An Unusual Complication of Familial Mediterranean Fever: Intestinal Volvulus and Necrosis”, Turk J Gastroenterol, 17, 231-232 (2006).

A14. Adaletli I, Kuruoğlu S, Kantarci F, Tireli GA, Yılmaz MH, Gulsen F, Mihmanlı I, Sander S, “ Testicular Volume Before and After Hydrocelectomy in Children”,   J Ultrasound Med, 25, 1131-1136 (2006).

A15.  Elicevik M, Tireli GA, Demirali O, Unal M, Sander S, “ Tubularised Incised Plate Urethroplasty for Hypospadias Reoperations in 100 Patients, Int Urol Nephrol, 13 (2007).( Epub ahead of print)

A16. Celayir S, Elicevik M, Tireli GA, Dervisoglu S, Sander S, “Expression of Estrogen and Androgen Receptors in Children with Hypospadias”, Arch Androl, 53, 1-3 ( 2007).

A17. Kıyak A, Yılmaz A, Turhan P, Sander S, Aydın G, Aydoğan G, “Unilateral multicystic Dysplastic Kidney: Single-centre Experience”, Pediatr Nephrol, 24, 99-104 (2009)

A18. Akın MA, Akın L, Özbek S, Tireli G, Kavuncuoglu S, Sander S, Akçakuş M, Güneş T, Öztürk MA, Kurtoglu S, “ Fetal-neonatal ovarian cysts, their monitoring and management: retrospective evaluation 0f 20 cases and review of the literature”,  J Clin Res Pediatr Endocrinol, 2(1), 28-33 (2010)

A19.Salcioglu Z, Tugcu D, Akcay A, Sen HS, Aydogan G, Akici F, Demirkaya M, Ayaz NA, Sander S, Tireli GA, Baslar Z. Surgical interventions in childhood rare factor deficiencies: a single-center experience from Turkey.Blood Coagul Fibrinolysis. 2013 Dec;24(8):854-61. doi: 10.1097/MBC.0b013e3283655667

A20.  Aydogdu B, Sander S, Demirali O, Guvenc U, Besik C, Kuzdan C, Goya C, Tireli G. Treatment of spontaneous rupture of lung hydatid cysts into a bronchus in children.J Pediatr Surg. 2015 Jan 29. pii: S0022-3468(15)00053-6. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.01.010. [Epub ahead of print]

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

  B1. Tireli GA, Özbal A, Sacak B, Boneval C, Salman T, Toker G, Öztezcan S,   Kılıçaslan I, “ Effects of calcium channel blockers and calcium calmodulin inhibitors in torsioned testis”, Leiden International Medical Student Congress, Abstractbook, 46,  Leiden-Netherlands, 1999.   

  B2. Temiz A, Tireli GA, Okumuş M, Özbey H, Çelik A, Salman T,” Bronchogenic cyst: A rare congenital cystic malformation of the lung”, I. World Congress of the Pediatric Thoracic Disciplines, Abstractbook, 64,  İzmir, 2000 .

  B3. Tireli GA, Özbey H, Salman T, “Abdominal Tuberculosis in children”, 13th Annual Meeting Surgical Infection Society , British Journal of Surgery, 87, 956, Netherland, 2000 .

B4.Tireli GA, Özbey H, Eryılmaz E, Salman T, Anak S,” Surgical and laboratory findings in children with neutropenic enteropathy”, 13th Annual Meeting Surgical Infection Society, British Journal of Surgery, 87,955,  Netherlands, 2000 .

 B5. Yiğit U, Yalman N, Unuvar A, Göksan B, Tireli GA, Çelik A, Karakas Z, Anak S, Ağaoğlu L, Salman T, Gedikoğlu G,” Surgical problems in cases of neutropenic enteropathy”,  XXXIIth Meeting of  the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) and Pediatric Surgical Oncology (IPSO), Med Pediatr Oncol 35, 380, Netherland, 2000.

B6. Tireli GA,” Abdominal tuberculosis in children”, Second Paediatric Surgical Week, Progress in Paediatric Surgery, Programme book, 4, Austria, 2001.

B7. Eliçevik M, Sander S, Ünal M, Turan P, Kıyak A, Demirali O, Tireli GA, Vural Ö,” Antenatally diagnosed unilateral ureteropelvic junction obstruction: 10 years experience”, ESPU 2002 Annual Course, Antenatally-diagnosed Hydronephrosis: Pre&Postnatal Assessment& Clinical Approach,  Bodrum ,2002.

B8. Durmaz O, Sander S, Kıyak A, Güvenç Ü, Demirali O, Tireli GA, “Sharing the responsibility: joint pediatric nephrological and pediatric surgical approach to the patients with vesicoureteral reflux”, 44 th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, 14-17 September , Dubrovnik, Croatia, 2011

C.Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan Makaleler

C1. Salman T, Tireli GA,” Kriptorşidizm”, Hipokrat, 81,2-4( 1999)

C2. Tireli GA, Özbey H, Kılıçaslan I, Lawrenz K, Salman T,” Cystic partially differentiated nephroblastoma: Report of two cases with a brief review”, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 33, 94-96( 2000)

C3. Aksöyek S, Tireli GA, Boneval C, Özbey H, Çelik A, Salman T,” Kolonik poş anomalisi: Olgu sunusu”, Pediatrik Cerrahi Dergisi 14, 35-37(2000)

C4. Tireli GA, Özbey H, Eryılmaz E, Bilgiç B, Salman T, “Opsoklonus-myoklonus-ataksi sendromu ile birlikte görülen nöroblastom: Olgu sunusu”, Pediatrik Cerrahi Dergisi 14, 91-92 (2000)

C5. Tireli GA, Boneval C, Mirapoğlu S, Özbey H, Salman T, Çelik A ,” Omurga kapanma eksikliklerinde  cerrahi girişimler: 16 yıllık deneyim”  Pediatrik Cerrahi Dergisi 14, 25-27 (2000)

C6.Tireli GA, İşler S, Özbey H, Okan F, Salman T,” Doğumsal santral hipoventilasyon sendromuna eşlik eden Hirschsprung hastalığı: Olgu sunumu”, Pediatrik Cerrahi Dergisi , 14,:89-90( 2000).

C7. Tireli GA,S Sander, M Ünal, O Demirali, Ö Vural, “Antenatal Hidronefrozla Tanı Konulan Vezikoüreteral Reflülü Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 20, 186-189 (2006).

C8. Tireli GA, M Ünal, S Sander, O Dem,rali, Ö Vural ,” Hinman Sendromu mu, Tedavisiz Kalmış Neonatal İşlevsel İşeme Bozukluğu mu? “, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 20,120-122 (2006).

C9. Işık O, Karlıklı Ö, Gülcan M, Sezer S, Tireli GA, Aydoğan G, Adal E, Aldemir H,  “Atipik Presentasyonlu Kist Hidatik Vakası”, Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi ,10, 95-96 (2004).

C10. Özdemir PG, Şiraneci R, Yılmaz Ç, Yıldırım S, Dikmen E, Karaoğlan E,

 Tireli GA, Demirali O, Ünal M, Sander S,” İkiolgu nedeniyle Morgagni hernisi” Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 11, 141-144 (2005).

C11.Tuğcu D,Akıcı F, Aydoğan G, Şalcıoğlu Z, Akçay A, Şen H, Ünal  M, Tireli GA, “İnflamatuar Myofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu” Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 10, 120-122 (2004).

C12. Tuğcu D, Akıcı F, Akçay A, Şalcıoğlu Z, Aydoğan G, Şen H, Yeşinel S, Önal Z, Gülcan M, Tireli GA, Ünal M, Tekoğul G, Ramazanoğlu R, Dervişoğlu S,” Koledok Rabdomyosarkomlu Olgu Sunumu”, Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi,15, 92-97, (2005)

C13. Biçer S, Doğan A, Uzuner S, Tireli GA, Aslan F, Arslan M, Aydoğan G, “Pnömotoraks olarak yanlış tanı alan bir Kongenital Diafragma Hernisi Olgusu” ,  İst Tıp Fak Dergisi, 69, 49-51( 2006).

C14. Güvenç Ü, Sander S, Aydın G,Demirali O, Akıcı F, “Çocukluk çağı testis tümörleri”, JOOP, 1(2), 87-89,(2009)

C15. Tireli GA, Demirali O, Sander S, “Pektus ekskavatum olgularında klinik Deneyimimiz”, JOOP, 1(1), 24-27, (2009)

C16. Gürsoy S, Aldemir E, Tireli GA, Özbek AS, Kavuncuoğlu S, “Preterm yenidoğanda pilor atrezisi”, JOOP, 3(1), 41-44, (2011)

C17. Aydoğdu B, Tireli GA, Demirali O, Güvenç Ü, Başdaş CB, Sander S, “Sünnet komplikasyonlarında klinik deneyimimiz”, JOOP 3(2), 64-67, (2011)

C18. Güvenç Ü, Tireli GA, Demirali O, Kale S, Sander S, “ Hirschsprung hastalığının eşlik ettiği birsendrom: Mowat-Wilson sendromu”, JOOP, 3(3), 150-152, (2011)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 D1 .Aydın G, Aksöyek S, Boneval C, Özbey H, Salman T, Çelik A,” Anorektal anomalilerin bir formu olarak imperfore anüsle birlikte kolonik poş anomalisi: Olgu sunusu”, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,Bildiri Özetleri, SP-7, İstanbul, 1997 .

D2.Boneval C, Özbey H, Seli M, Aydın G, Salman T, Çelik A,” Çocukluk çağında nadir akut karın nedenleri: Omentum torsiyonu ve Mezenterik lipom ( Olgu sunusu)” II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Bildiri özetleri, 146, İstanbul, 1997 .

D3.Tireli G, Boneval C, Salman T, Toker G, Öztezcan S, Kılıçaslan I, ” Testis torsiyonunda kalsiyum kanal blokerleri ile kalsiyum kalmodulin inhibitörlerinin testis hasarına etkisi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri, P-28, Antalya, 1998 .

D4.Boneval C, Tireli G, Çelik A, Salman T,” A pancreatic hydatid disease: Case report”, XVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,Bildiri Özetleri,P-19, Antalya, 1998.

D5.Salman T, Tireli GA, Türkoğlu Ü, Özbey H,” Yenidoğanda cerrahi girişim sonrası sepsiste serum nitrit ve nitrat düzeyleri”, XVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri, S-52, Antalya, 1998 .

D6.Kılıçaslan I, Akkaya H, Tireli GA, Özbey H, Uysal V,” Multiloküler kist- polikistik nefroblastom spektrumu”, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 120, Kuşadası, 1999 .

D7.Aksöyek S, Tireli GA, Salman T, Özbey H, Gün F, Çelik A,” Çocukluk çağı perfore apandisit olgularında sefazolin- netilmisin-metranidazol ile sefepim-metranidazol tedavisinin karşılaştırılması”, 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, ANKEM Dergisi, 13(2), 154, Antalya, 1999 .

D8.Tireli GA, Boneval C, Mirapoğlu S, Özbey H, Salman T, Çelik A,” Spinal disrafilerde cerrahi yaklaşım: Klinik deneyimimiz”, XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri, 143, Antalya, 1999 .

D9. Tireli GA, Özbey H, Kılıçaslan I, Salman T,” Kistik Parsiyel Diferansiye Nefroblastom: Olgu Sunusu”, XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 74, Kuşadası, 2000 .

D10.Tireli GA,Özbey H, Eryılmaz E, Bilgiç B, Salman T,” Opsoklonus-myoklonus-ataksi sendromu ile birlikte görülen nöroblastom: İki Olgu sunusu”, XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 101, Kuşadası, 2000 .

D11.Tireli GA, Özbey H, Eryılmaz E, Anak S, Salman T,” Nötropenik enteropatili çocuklarda cerrahi ve laboratuar bulgular”, XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, Program ve Özet Kitabı,43,  Kuşadası, 2000 .

D12.Tireli GA, Salman T, Çelik A, Temiz A,” Pediatrik akut skrotum olgularına retrospektif bir bakış:63 olgunun analizi”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri, 109, Antalya,2000.

D13.Tireli GA, Salman FT, Toker G, Çelik A,” İskemi sonrası intestinal anastomozlarda pentoksifilin’in anastomoz iyileşmesine etkisi”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri, 48,Antalya ,2000.

D14. Tireli GA, Ziylan O, Korkmaz M, Alp T, Ander H,” Prenatal tanılı vezikoüreteral reflülü çocuklarda erken cerrahi girişim”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,Bildiri Özetleri, 62, Antalya,2000.

D15.  Eliçevik M,  Sander S,  Ünal M, Avşar İ,  Demirali O,  Tireli G, Vural Ö, “Antenatal Tanılı Tek Taraflı Üreteropelvik Bileşke Darlığı: 8 Yıllık Deneyim-II”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,Pediatrik Cerrahi Dergisi,15, K61,Antalya, 2001.

D16.  Eliçevik M,  Sander S,  Ünal M,  Demirali O, Avşar İ, Tireli G,  Vural Ö, “Ürolithiasisin Cerrahi Tedavisi:10 Yıllık Deneyim”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,Pediatrik Cerrahi Dergisi, 15, K181,  Antalya, 2001.

D17.  Hatipoğlu N,  Engerek N,  Özbek S,  Kavuncuoğlu S,  Ünal M, Eliçevik M,  Sander S,  Avşar İ,  Demirali O,  Tireli GA,  Vural Ö,” 25 pnömotorakslı olgumuzun retrospektif incelenmesi”, 10. SSK Bakırköy Çocuk Sağlığı Günleri, Bildiri Kitabı, 143, İstanbul,2002.

D18. Tireli GA,  Eliçevik M,  Ünal M, Sander S,  Avşar İ,  Vural Ö,” Pektus ekskavatus: Klinik Deneyimimiz”, 10. SSK Bakırköy Çocuk Sağlığı Günleri, Bildiri Kitabı, 169,  İstanbul,2002.

D19. Demirali O, Eliçevik M, Sander S, Avşar İ,  Tireli GA,  Ünal M,  Vural Ö, “Çocuklarda mide-barsak bezoarları”, 10. SSK Bakırköy Çocuk Sağlığı Günleri, Bil diri Kitabı, 170,İstanbul, 2002.

D20. Avşar İ, Eliçevik M, Sander S, Ünal M, Demirali O, Tireli GA, Vural Ö, “Çocuklarda dalak kistleri”, 10. SSK Bakırköy Çocuk Sağlığı Günleri,Bildiri Kitabı, 171,  İstanbul, 2002.

D21. Tireli GA,  Eliçevik M,  Sander S,  Demirali O,  Ünal M,” Pektus ekskavatum: Klinik Deneyimimiz”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16, 26, Mersin,2002.

D22.  Eliçevik M,  Sander S,  Ünal M,  Tireli GA,  Demirali O,  Vural Ö,” Lich-Gregoir Ameliyatı: 210 Üreterdeki Cerrahi Deneyim”,  XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16, 36, Mersin, 2002.

D23.  Eliçevik M,  Sander S,  Ünal M,  Demirali O,  Tireli GA,  Vural Ö,” Snodgrass yöntemi ile Hipospadi Onarımı: 5 yıllık Deneyim”, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16,Mersin, 2002.

D24. Tireli GA, Sander S, Ünal M, Demirali O, Vural Ö, “Çocuklarda tekrarlayan/Kronik Akciğer İnfeksiyonlarında Cerrahinin Yeri”, 25. Pediatri Günleri,  “Çocuk ve İnfeksiyon”, Özet Kitabı, 165, İstanbul, 2003.

D25. Ramazanoğlu R, Dervişoğlu S, Tireli G, Sander S, Kuruoğlu S, Önal Z, “Koledok Kisti Öntanılı, Büyük Safra Yolu Yerleşimli Embryonal (Bothyroid) Rabdomyosarkom”, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P254, Konya, 2003.

D26. Tuğcu D,Akıcı F, Aydoğan G, Şalcıoğlu Z, Akçay A, Şen H, Ünal  M, Tireli GA, “İnflamatuar Myofibroblastik Tumor”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 46, Antalya, 2003.

D27. Tireli GA, Sander S,  Demirali O, Ünal M, Vural Ö, “Çocuk Cerrahisinde Prenatal Tanının Önemi”, II. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, Özet Kitabı, 202, İstanbul, 2003.

D28. Tireli GA, Sander S, Demirali O, Ünal M, Vural Ö, “Çocuk Cerrahisinde Doğum Öncesi Ultrasonografik Tanı ve Sorunlar”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, 154, Şanlıurfa, 2003.

D29. Tireli GA, Sander S, Demirali O,” Kolon İnterpozisyonunda  Basit bir Antireflü İşlem”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, 257,Şanlıurfa, 2003.

D30. Sal H, Akgül F, Tireli GA, Sander S,” Hipospadi hastalarının postoperatif bakımında hemşirenin rolü”, VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi,17, 285, Şanlıurfa, 2003.

D31. Akkuş N, Ertaş N, Tireli GA, Sander S,” Herkes aynı şeyi mi anlıyor? Kabızlık üzerine bir anket çalışması”, VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, 177, Şanlıurfa, 2003.

D32.Tuğcu D, Akıcı F, Aydoğan G, Akçay A, Şalcıoğlu Z, Şen H, Ünal M, Tireli GA, “Olgu sunumu: İnflamatuar Myofibroblastik tümör”, XI. SSK Bakırköy Çocuk Sağlığı Günleri, Bildiri Kitabı, 209,İstanbul, 2004.

D33.Uzuner S, Tireli GA, Aslan F,Akkelle E, Arslan M, Biçer S, G Aydoğan, “Kongenital Diafragma Hernisinde Tanıya dikkat çekilmek istenen bir Olgu Sunumu” XI.  SSKBakırköy Çocuk Sağlığı Günleri, Bildiri Kitabı, 231, İstanbul, 2004.

. D34. Özbek S, Tireli GA, Akın MA, Sander S, Sezer S, Balcı D, Kavuncuoğlu S,  Tekoğul G, Korkmaz O,” Bir olgu sunumu nedeniyle neonatal over kistleri”, XI. SSK Bakırköy Çocuk Sağlığı Günleri, Bildiri Kitabı, 235, İstanbul, 2004.

D35. Yılmaz Ç, Yıldırım S, Gökmirza G, Tireli GA, Demirali O, Işık O, Ünal M,  Sander S,” Bir olgu sebebiyle Morgagni Hernisi”, XI. SSK Bakırköy Çocuk Sağlığı Günleri, Bildiri Kitabı, 269, İstanbul, 2004.

D36. Akıcı F, Tuğcu D, Akçay A, Şalcıoğlu Z, Şen H, Yeşinel S, Önal Z, Gülcan EM, Tireli GA, Ünal M, Aydoğan G, “Olgu Sunumu: Koledok Rabdomyosarkomu”, XI. SSK Bakırköy Çocuk Sağlığı Günleri, Bildiri Kitabı, 284, İstanbul, 2004.

D37. Tireli GA, Sander S, Demirali O,  Unal M, Vural Ö, ”Doğum Öncesi Tanılı Vezikoüreteral Reflülü Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 43, Bursa, 2004 .

D38. Tireli GA, Sander S, Demirali O, Unal M, Vural Ö,” Hinman Sendromu’mu Tedavisiz Kalmış İşlevsel İşeme Bozukluğu mu?”XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 97, Bursa, 2004 .

D39. Tireli GA, Unal M, Sander S, Demirali O, Vural Ö,” Epidermolizis Bullosa Simpleks’te Üriner Sistem Tutulumu”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 242,Bursa, 2004 .

D40.  Demirali O, Tireli GA, Sander S,  Unal M, Vural Ö,” Çocuklarda Varikosel”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi,18, 223,Bursa, 2004.

D41.Celayir S, Eliçevik M, Tireli GA, Dervişoğlu S, Sander S,” Hipospadili Olgularda Seks Hormon Reseptör Yapılanması: Ön Rapor” , XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Peditrik Cerrahi Dergisi, 18, 98,Bursa ,2004 .

D42.  Eliçevik M, Tireli GA, Sander S, Celayir S, “İnmemiş Testiste Hormon Düzeyleri: Boşluklar ve Gelecekteki Projeler”,  XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi,18, 227, Bursa, 2004.

D43. Eliçevik M, Tireli GA, Demirali O, Ünal M, Sander S ,” Yeniden Hipospadias Onarımında 100 Hastada Snodgrass yöntemi”,  XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ,Pediatrik Cerrahi Dergisi, 20, 198, Adana, 2006.

D44. Güvenç Ü, Sander S, Aydın G, Demirali O, “Mesane Ekstrofisi-Epispadi Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 22, 52, İstanbul, 2008

D45. Güvenç Ü, Demirali O, Aydın G, Kavuncuoğlu S, Sander S, “Nekrotizan Enterokolitte Onbeş Yıllık Deneyim”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 22, 52, İstanbul, 2008

D46. Demirali O, Sander S, Güvenç Ü, Aydın G, “Hirschsprung Hastalığının Tedavisinde Rehbein Ameliyatı”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 22, 52, İstanbul, 2008

E.Diğer Yayınlar

Kitap bölümü:

E1. Tireli GA, Mirapoğlu S, Okumuş M,” Çocuk Cerrahisi”, Pediatride Rutinler. Ed. Devecioğlu Ö, Cantez T., 463-467 , Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2000

Kurslar:

2E.III.1. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve European Society for Pediatric Urology (ESPU) Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya, Eylül 2003

2E.III.2. International Workshop of Undescended Testis, İstanbul, Nisan 2004

2EIII.3. Pediatrik Retroperitoeoskopik Cerrahi Kursu, Bursa, Eylül 2004

2E.III.4. The Pediatric Laparoscopy Workshop, Ankara, 4-5 Kasım 2004

2E.III.5. Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları-6, Ankara, 5-8 Kasım 2004

2EIII.6. Annual Course of European Society for Pediatric Urology(ESPU), İstanbul, Eylül 2008